náramky z bavlnek

Náramky přátelství z bavlnek


Zavazování

Existuje několik typů zavazování. Najpoužívanější je zavazování pomocí copánků. Dál se také používá zavazování pomocí smyčky a dvou copánků. Mezi méně obvyklé zavazování(ovšem velmi praktické) patří také našití gumy na konce copánků. Náramek si pak můžete libovolně sundávat bez zdlouhavého (a někdy nemožného) rozdělávání uzlů.

Copánky

Když chcete mít u náramku jako zavazování copánky, tak si nejdříve nastřihněte bavlnky v požadované délce a asi 10cm od konce udělejte uzel. Za tento uzel náramek připevněte k podložce a udělejte samotný náramek.

Potom udělejte na konci náramku obyčejný copánek (ten co se běžně plete z vlasů). Tenhle copánek se dělá tak, že si nitě roztřídíte na tři skupiny. Nejdřív vezmete skupinku zprava a přemístíte ji doprostřed, potom skupinku zleva přemístíte doprostřed a tenhle postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít copánek dost dlouhý. Na zavěr udělejte uzel (úplně obyčejný uzel), aby se vám copánek nerozmotával.

Náramek oddělejte od podložky, rozdělejte uzel (ten co jste ho uvázali na začátku) a z těchto bavlnek udělejte druhý copánek. Na závěr udělejte uzel, ať se vám copánek nerozváže.

Pokud máte hodně široký náramek, tak budete potřebovat udělat více copánků. Ovšem hlídejte si abyste měli na každé straně náramku stejný počet copánků! Jinak by vám na jedné straně copánky přebývaly a pak by tam jen tak volně plandaly.

Náramek se zavazuje tak, že tyto dva copánky svážete dvěma uzly dohromady. Pokud máte více copánků pak svážete dohromady vždy dva protilehlé copánky. Samozřejmě můžete zkusit svázat tyto copánky i přeházeně (což může vypadat velmi pěkně), ale nejpraktičtější je svázat právě dva protilehlé.

Copánková smyčka

Copánková smyčka je jenom o něco málo těžší než obyčejné zavazování pomocí dvou copánků. Pokud chcete použít tuto smyčku, musíte si nastříhat nitě jakoby dvojitě. To znamená, že od každé barvy nastříháte poloviční množství bavlnek, ale zase za to budou dvakrát tak dlouhé než normálně. Potom bavlnky přeložíte napůl (když si teď bavlnky překontrolujete tak by mělo být na konci kde máte volné bavlnky právě tolik bavlnek a právě tak barevných, jako je psáno v návodu) a kousek(4cm) od tohoto přeložení udělejte uzlík. Neutahujte ho! Za chvilku ho budete rozdělávat. Od tohoto uzlíku udělejte obyčejný copánek v požadované délce (délku si kontrolujte tak, že copánek přeložíte napůl!). Copánek samozřejmě udělejte z té delší části bavlnek. Rozdělejte uzel, který jste udělali na začátku.

Potom copánek přeložte napůl a uzlíčkem tyto dva konce spojte. Na tohle spojení můžete použít buďto obyčejný uzel (zpravidla to pak nevypadá moc pěkně), nebo můžete pomocí dvou bavlnek stejné barvy(každá bavlnka z jiné strany copánku) udělat některý z náramkových uzlíčků (třeba uzlíček doleva).

Potom si práci připevněte špendlíkem za udělaný uzlíček a uvažte samotný náramek. Na jeho konci pak udělejte dva copánky. Na závěr copánku nezapomeňte udělat uzel, aby se vám copánek nerozpletl!

Pokud máte hodně široký náramek, udělejte smyček víc. Nezapomeňte tomu pak ale přizpůsobit i počet copánků na opačné straně náramku! Na jednu smyčku potřebujete vždy dva copánky(2smyčky - 4 copánky,...).

Takovýto náramek se potom váže na ruku tak, že jeden copánek protáhnete smyčkou a pak ho zavážete společně s druhým copánkem dvěma uzly. Pokud máte náramek s více smyčkami, tak každá smyčka má vždy dva protilehlé copánky, jeden copánek protáhnete, druhým zavážete a toto zopakujete pro všechny smyčky.

Omotávaná smyčka

Omotávaná smyčka je jenom o něco málo těžší než copánková smyčka. Pokud chcete použít tuto smyčku, musíte si nastříhat nitě jakoby dvojitě. To znamená, že od každé barvy nastříháte poloviční množství bavlnek, ale zase za to budou dvakrát tak dlouhé než normálně. Potom bavlnky přeložíte napůl (když si teď bavlnky překontrolujete tak by mělo být na konci kde máte volné bavlnky právě tolik bavlnek a právě tak barevných, jako je psáno v návodu) a kousek(4cm) od tohoto přeložení udělejte uzlík. Neutahujte ho! Za chvilku ho budete rozdělávat. Od tohoto uzlíku omotávejte bavlnky dvěma bavlnkami ve vámi vybrané barvě v požadované délce (délku si kontrolujte tak, že omotané přeložíte napůl!). Omotané samozřejmě udělejte z té delší části bavlnek. Rozdělejte uzel, který jste udělali na začátku.

Potom copánek přeložte napůl a uzlíčkem tyto dva konce spojte. Na tohle spojení můžete použít buďto obyčejný uzel (zpravidla to pak nevypadá moc pěkně), nebo můžete pomocí dvou bavlnek stejné barvy(každá bavlnka z jiné strany copánku) udělat některý z náramkových uzlíčků (třeba uzlíček doleva).

Potom si práci připevněte špendlíkem za udělaný uzlíček a uvažte samotný náramek. Na jeho konci pak udělejte dva copánky. Na závěr copánku nezapomeňte udělat uzel, aby se vám copánek nerozpletl!

Tento typ vázání můžete ozvláštnit tím, že na konci náramku uděláte dva omotávané copánky místo obyčejných copánků. Tyto omotávané copánky (říká se jim indiánské copánky) se dělají tak, že si vezmete bavlnky a vyberete z nich dvě stejně barevné bavlnky a těmi pak omotáváte bavlky ostatní. Omotávací bavlnky můžete také prostřídat. Na omotávaných copáncích můžete dělat také různé vzory. Jejich popis najdete tady: Indiánské copánky

Pokud máte hodně široký náramek, udělejte omotávaných smyček víc. Nezapomeňte tomu pak ale přizpůsobit i počet copánků na opačné straně náramku! Na jednu smyčku potřebujete vždy dva copánky(2smyčky - 4 copánky,...).

Takovýto náramek se potom váže na ruku tak, že jeden copánek protáhnete smyčkou a pak ho zavážete společně s druhým copánkem dvěmi uzly. Pokud máte náramek s více smyčkami, tak každá smyčka má vždy dva protilehlé copánky, jeden copánek protáhnete, druhým zavážete a toto zopakujete pro všechny smyčky.