náramky z bavlnek

Náramky přátelství z bavlnek


Základní techniky

proužkovaný náramek

Proužkový náramek

Tento vzor je vázaný z jedné strany z leva do prava. Nejdříve si nitě seřadíme tak jak chceme aby šli jednotlivé barvy za sebou. Pracovní nit je levá krajní nit. Tou postupně vážeme uzlíky do prava kolem každé spodní nitě (všechny ostatní). Až přijdeme na konec řady tak nit položíme a novou pracovní nití se stává levá krajní nit. Tento postup opakujeme tak dlouho až máme náramek dost dlouhý. Šířka náramku závisí na počtu zvolených nití.

Podrobný návod na proužkový náramek

opačně proužkovaný náramek

Opačně proužkový náramek

Tento vzor je vázaný z jedné strany zprava doleva. Nitě si seřadíme tak jak chceme aby šli za sebou, tentokrát ale v opačném směru tedy z prava do leva. Pracovní nit je pravá krajní nit. Tou postupně vážeme uzlíky do leva kolem každé spodní nitě. Když přijdeme na konec řady tak nit položíme do leva. Novou pracovní nití se stává pravá krajní nit. Tento postup opakujeme tak dlouho až máme náramek dost dlouhý. Šířka náramku závisí na počtu zvolených nití.


šipkový náramek

Šipkový náramek

Tento vzor je vázaný z obou stran zvenčí dovnitř. Nitě si nastřihneme tak abychom měli každou barvu dvakrát a seřadíme je zrcadlově souměrně. To znamená že u středu budou dvě stejně barevné nitě. Nejdříve uvážeme levou část: levá krajní nit je nit pracovní. Touto nití vážeme postupně uzlíky doprava až do poloviny nití (tam kde se střetávají dvě stejné nitě). Pak uvážeme pravou část: pravá krajní nit je nyní nit pracovní. Touto nití vážeme postupně uzlíky do leva až do poloviny nití kde uděláte s předchozí pracovní nití středový uzlíček. Takto pokračujete dokud není náramek dost dlouhý.


Opačně šipkový náramek

Tento vzor je vázaný z obou stran zevnitř ven. Po uvázání vypadá stejně jako šipkový náramek, jenom vážeme od konce. Nitě si nastřihneme tak abychom měli každou barvu dvakrát a seřadíme je zrcadlově souměrně. To znamená že u středu budou dvě stejně barevné nitě. Nejdříve uvážeme levou část: levá nit u středu je nit pracovní. Touto nití uvážeme nejdříve středový uzlík se stejně barevnou nití. Potom vážeme uzlíky do leva až se dostaneme na konec kde nit odložíme do leva. Potom uvážeme pravou část: pravá nit u středu je pracovní nit. Touto nití vážeme uzlíky do prava dokud se nedostaneme na konec řady. Pracovní nit odložíme do prava. Takto pokračujeme dokud náramek není dost dlouhý.


Obrázky zpětnými uzlíky

Tyto náramky se vážou pouze zpětnými uzlíky a jsou zpravidla dvoubarevné. Pro začátek si nastříhejte nitě ve dvou barvách ve stejném množství. Roztřiďte je tak že se barvy budou střídat. První a druhou nití uděláme zpětný uzlíček barvou podle nákresu. Tyto nitě pak odložíme a pleteme dál se třetí a čtvrtou nití. Postupně tak doděláme celý řádek. Když na konci zbude jedna nit tak s ní nevážeme. Teď přejdeme na další řádek kde první nit vynecháme a uděláme zpětný uzlík druhou a třetí nití barvu volíme vždy podle vzorečku. Následuje uzlík čtvrtou a pátou nití a dále. Po skončení tohoto řádku následuje znovu první řádek. To znamená že u lichých vážeme od kraje a u sudých jednu nit vynecháme.


Obrázky ve čtvercové síti

Tento způsob vázání je jednodušší než zpětnými uzlíky a také se pro něj lépe navrhují vzory. Nejdříve si nastříháme nitě spodní barvy, to je ta kterou bude obrázek, a pak k nim přivážeme celé klubko bavlnky pracovní, to je ta která bude na pozadí. Nitě roztřídíme tak že pracovní nit leží vlevo a ostatní vpravo. První řádek vážeme pracovní nití uzlíčky do prava a druhý řádek vážeme jakoby do kopce, vážeme totiž tou samou nití uzlíčky do leva. Vzoreček se tvoří tak, že pracovní nit necháme jako spodní a uvážeme uzlíček v protisměru nití, která byla spodní. Dále pokračujeme nití vázací.