náramky z bavlnek

Náramky přátelství z bavlnek


Uzlíčky

Základní uzlíček vázaný do prava

Nejdříve si to vyzkoušejte na dvou bavlnkách. Nit vlevo je pracovní nit a vpravo je nit spodní. Spodní nit držíme po celou dobu vázání napnutou! Pracovní nit položíme zleva do prava přes nit spodní a vzniklou smyčkou pracovní nit provlečeme zdola nahoru. Uzlík utáhneme až nahoru. Tento postup ještě jednou zopakujeme se stejným pořadím nití. Poté pracovní nit odložíme do prava a tím se z ní stává nit spodní a z nitě, která byla původně spodní se stává nit pracovní. Jeden uzlíček do prava se tedy skládá ze dvou půl uzlíčků vázaných do prava.

doprava

Základní uzlíček vázaný do leva

Nejdříve si to vyzkoušejte na dvou bavlnkách. Nit vpravo je nyní pracovní nit a nit vlevo je nit spodní. Spodní nit držíme po celou dobu vázání napnutou! Pracovní nit položíme z prava do leva přes spodní nit a vzniklou smyčkou pracovní nit provlečeme zdola nahoru. Uzlík utáhneme až nahoru. Tento postup ještě jednou zopakujeme se stejným pořadím nití. Poté pracovní nit odložíme do leva a tím se z ní stává nit spodní a z nitě která byla spodní se nyní stává nit pracovní. Jeden uzlíček do leva se tedy skládá ze dvou půluzlíčků vázaných do leva.

Zpětný uzlíček z prava do prava

Nit vpravo je nit pracovní a nit vlevo je nit spodní. Spodní nit držíme po celou dobu vázání napnutou! Pracovní nití uvážeme jednu smyčku z prava do leva a pak tou samou nití jednu smyčku z leva do prava. Pracovní nit potom odložíme na její původní místo (do prava).

Zpětný uzlíček z leva do leva

Nit vlevo je nit pracovní a nit vpravo je nit spodní. Spodní nit držíme po celou dobu vázání napnutou! Pracovní nití uvážeme jednu smyčku z leva do prava a pak tou samou nití jednu smyčku z prava do leva. Pracovní nit potom odložíme na její původní místo(do leva).

Středový uzlíček

Tento uzlíček využijete u šipkových náramků v místě kde se vám střetnou dvě pracovní nitě. Pokud mají stejnou barvu pak je jedno jakým způsobem je uvážete. Pokud mají rozdílné barvy pak podle vzorečku zvolíte buď uzlíček do prava, do leva nebo zpětný.

Pokud jste toto již zvládly pak přejděte do sekce základní techniky. Tam vám vysvětlím jak vázat proužkové a šipkové náramky a jak používat zpětné uzlíčky.