náramky z bavlnek

Náramky přátelství z bavlnek


Návody na náramky

Návod na náramek rybičky

rybičky

Náramek rybičky patří mezi středně těžké. Procvičíte si na něm uzlíčky vázané do prava, do leva i zpětné uzlíčky. Jeho základem je šipkový náramek. Na náramek budete potřebovat 11 různobarevných bavlnek. Já jsem použila 4 červené, 6 zelených, 6 středně zelených a 4 růžové. Asi 10cm od konce zauzlujte, pomocí zavíracího špendlíku si náramek přichyťte k podložce a seřaďte si bavlnky podle nákresu.

náramek rybičky - návod Nejdřív udělejte 3 řady šipového vzoru. To znamená, že červenou bavlnkou z leva udělejte 9 uzlíčků doprava, červenou bavnkou z prava udělejte 9 uzlíčků doleva a uprostřed tyto dvě červené bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Potom zelenou bavlnkou z leva udělejte 9 uzlíčků doprava, zelenou bavlnkou z prava udělejte 9 uzlíčků do leva a uprostřed tyto dvě zelené bavnky spojte středovým uzlíčkem. Nakonec zelenou bavlnkou z leva udělejte 9 uzlíčků doprava, zelenou bavlnkou z prava udělejte 9 uzlíčků do leva a uprostřed tyto dvě zelené bavnky spojte středovým uzlíčkem.

náramek rybičky - návod Nejdřív udělejte dva zelené trojúhelníčky. Trojúhelníček vlevo udělejte tak, že zelenou z leva udělejte 2 uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček kolem růžové bavlnky. Tuhle bavlnku teď na chvíli odložte. Pokračujte tak, že středně zelenou bavlnkou udělejte jeden zpětný uzlíček kolem červené bavlnky. Nyní trojúhelníček dokončíte tím, že vezmete zelenou bavlnku(co jste s ní dělali zpětný uzlíček) a uděláte s ní 2 uzlíčky doleva. Trojúhelníček vpravo se dělá podobně. Nejdřív vezmete zelenou bavnku z prava a uděláte s ní 2 uzlíčky doleva a jeden zpětný uzlíček kolem růžové bavlnky. Pak vezmete středně zelenou bavlnku a uděláte s ní jeden zpětný uzlíček kolem červené bavlnky. Pak vezměte znovu zelenou bavnku a udělejte s ní 2 uzlíčky doprava.

Teď začněte vázat ocásek rybičky. Začneme na levé straně. Nejdřív vezměte růžové bavnky a spojte je středovým uzlíčkem. Potom růžovou bavlnkou co je víc napravo udělejte pět uzlíčků doprava a odložte ji. Teď se vraťte k druhé růžové bavlnce a udělejte s ní jeden uzlíček doleva a jeden zpětný uzlíček kolem středně zelené bavlnky. Vezměte červenou bavnku a udělejte s ní 5 uzlíčků doprava. Pak vezměte zase růžovou bavlnku a udělejte s ní pět uzlíčků doprava. Tím jste dokončili levou část ploutve.

Než budete moct udělat pravou ploutev tak musíte ještě udělat velký trojúhelník na levé straně. Nejdřív udělejte zelenou bavlnkou zleva 5 uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku z leva a udělejte s ní 3 uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zleva a udělejte s ní 1 uzlíček doprava, jeden zpětný uzlíček kolem červené a jeden uzlíček doleva. Vezměte středně zelenou bavnku a udělejte s ní 3 uzlíčky doleva a nakonec vezměte zelenou bavlnku a udělejte s ní 5 uzlíčků doleva.

Teď můžete uvázat pravou ploutev. Nejdřív udělejte středový uzlíček růžovými bavlnkami. Potom růžovou bavlnkou co je víc napravo udělejte jeden uzlíček doprava a jeden zpětný uzlíček. Dál pokračujte druhou růžovou bavlnkou. Udělejte třináct uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček. Potom červenou bavlnkou udělejte dvanáct uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček. Pokračujte růžovou bavlnkou. Udělejte s ní jedenáct uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček.

V předchozí části jste udělali pravou ploutev a část hlavy. Ještě než doděláte hlavu musíte udělat velký trojúhelník na pravé straně. Nejdřív udělejte zelenou bavlnkou zprava 5 uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zprava a udělejte s ní 3 uzlíčky doleva a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zprava a udělejte s ní 1 uzlíček doleva, jeden zpětný uzlíček kolem červené a jeden uzlíček doprava. Vezměte středně zelenou bavlnku a udělejte s ní 3 uzlíčky doprava a nakonec vezměte zelenou bavlnku a udělejte s ní 5 uzlíčků doprava.

Teď můžete uvázat hlavu ryby. Začněte v pravé polovině náramku. Růžovou bavlnkou udělejte pět uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček. Potom červenou bavlnkou udělejte čtyři uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček. Pak růžovou bavlnkou od středu udělejte tři uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček. Nyní uvážeme malý zelený čtvereček uprostřed hlavy ryby. Nejdříve udělejte středový uzlík zelenýma bavlnkama. Pak udělejte jeden uzlík zelenou bavlnkou doprava a jeden zpětný uzlík. Pokračujte druhou zelenou bavlnkou. Uděletje jeden uzlík doleva a jeden zpětný uzlík. Potom udělejte středový uzlík zelenýma bavlnkama. Čtverec uzavřete tak, že uděláte zelenou bavlnkou zleva jeden uzlík doprava, zelenou bavlnkou zprava jeden uzlík doleva a tyto dvě bavlnky spojíte středovým uzlíčkem. Nyní můžete uvázat přední část hlavy rybičky. Nejdříve udělejte růžovou bavlnkou zleva tři uzlíčky doprava a růžovou bavlnkou zprava tři uzlíčky doleva. Tyto dvě růžové bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Pokračujte červenou bavnkou zleva. Udělejte pět červených uzlíčků doprava, potom červenou bavlnkou z prava udělejte pět červených uzlíčků doleva a tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Nakonec udělejte růžovou bavlnkou zleva sedm uzlíčků doprava, růžovou bavlnkou zprava sedm uzlíčků doleva a tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

náramek rybičky - návod Nyní udělejte dva velké trojúhelníky. Nejdříve udělejte jeden řádek šipkového vzoru. To znamená, že máte udělat zelenou bavlnkou zleva devět uzlíčků doprava, zelenou bavlnkou zprava devět uzlíčků doleva a tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

Nyní udělejte levý trojúhelník. Začněte středně zelenou bavlnkou zleva. Udělejte sedm uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček. Pokračujte středně zelenou bavlnkou zleva a udělejte s ní pět uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček. Dál si vezměte středně zelenou bavlnku zleva a udělejte s ní tři uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček. Nyní udělejte červenou bavlnkou zleva jeden uzlíček doprava, jeden zpětný uzlíček a jeden uzlíček doleva. Potom středně zelenou udělejte tři uzlíčky doleva, druhou středně zelenou bavlnkou pět uzlíčků doleva a poslední středně zelenou bavlnkou udělejte sedm uzlíčků doleva. Tento trojúhelník uzavřete tak, že zelenou bavlnkou od středu uděláte devět uzlíčků doleva.

Nyní udělejte pravý trojúhelník. Začněte středně zelenou bavlnkou zprava. Udělejte sedm uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček. Pokračujte středně zelenou bavlnkou zprava a udělejte s ní pět uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček. Dál si vezměte středně zelenou bavlnku zprava a udělejte s ní tři uzlíčky doleva a jeden zpětný uzlíček. Nyní udělejte červenou bavlnkou zprava jeden uzlíček doleva, jeden zpětný uzlíček a jeden uzlíček doprava. Potom středně zelenou udělejte tři uzlíčky doprava, druhou středně zelenou bavlnkou pět uzlíčků doprava a poslední středně zelenou bavlnkou udělejte sedm uzlíčků doprava. Tento trojúhelník uzavřete tak, že zelenou bavlnkou od středu uděláte devět uzlíčků doprava.

náramek rybičky - návod Nyní uděláme obrácenou rybičku. Nejdříve tedy uděláme hlavu a potom ocas. Nejdříve udělejte jeden středový uzlík růžovými bavlnkami. Poto jednou uděletjte sedm uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlík a druhou sedm uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlík. Potom červenýma nitěma udělejte středový uzlík. Jednou červenou bavlnkou udělejte pět uzlíčků doprava a jeden uzlíček zpětný. Druhou bavlnkou udělejte pět uzlíčků doleva jeden zpětný uzlíček. Pokračujte růžovými bavlnkami. Udělejte středový uzlík a potom jednou bavlnkou udělejte tři uzlíky doprava a jeden zpětný uzlík. Druhou růžovou bavlnkou udělejte tři uzlíky doleva a jeden zpětný uzlík.

Nyní udělejte malý zelený čtvereček uprostřed hlavy rybičky. Nejdříve udělejte středový uzlík dvěma zelenýma bavlnkama. Jednou potom udělejte uzlík doprava a zpětný uzlík. Druhou pak jeden uzlík doleva a zpětný uzlík. Nyní udělejte jeden středový uzlík dvěma zelenými bavlnkami. Čtverec dokončíte tak, že uděláte ještě jeden uzlík doleva zelenou bavlnkou zprava, jeden uzlík doprava zelenou bavlnkou zleva a uprostřed je spojíte středovým uzlíkem.

Teď budete vázat na levé straně náramku. Začněte růžovou, která je blíž středu. Udělejte s ní tři ulíčky doprava. Potom červenou bavlnkou udělejte čtyři uzlíčky doprava a růžovou bavlnkou pět uzlíčků doprava.

Než budete moct udělat ploutev tak musíte ještě udělat velký trojúhelník na levé straně. Nejdřív udělejte zelenou bavlnkou zleva 5 uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zleva a udělejte s ní 3 uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zleva a udělejte s ní 1 uzlíček doprava, jeden zpětný uzlíček kolem červené a jeden uzlíček doleva. Vezměte středně zelenou bavnku a udělejte s ní 3 uzlíčky doleva a nakonec vezměte zelenou bavlnku a udělejte s ní 5 uzlíčků doleva.

Nyní doděláme pravou část hlavy a uděláme levou ploutev. Začněte růžovou bavlnkou z levé části náramku co je blíž ke středu. Udělejte s ní jedenáct uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček. Potom pokračujte červenou bavlnkou. Udělejte dvanáct uzlíčků doleva. Potom vezměte růžovou bavlnku z pravé strany a udělejte třináct uzlíčků doleva. Levou ploutev dokončíte tak, že vezmete růžovou bavlnku z leva a uděláte dva uzlíčky doprava.

V předchozí části jste udělali levou ploutev a část hlavy. Ještě než uděláte pravou ploutev musíte udělat velký trojúhelník na pravé straně. Nejdřív udělejte zelenou bavlnkou zprava 5 uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zprava a udělejte s ní 3 uzlíčky doleva a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zprava a udělejte s ní 1 uzlíček doleva, jeden zpětný uzlíček kolem červené a jeden uzlíček doprava. Vezměte středně zelenou bavlnku a udělejte s ní 3 uzlíčky doprava a nakonec vezměte zelenou bavlnku a udělejte s ní 5 uzlíčků doprava.

Teď udělejte pravou ploutev. Začněte růžovou bavlnkou z pravé strany. Udělejte pět uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček. Potom červenou bavlnkou udělejte pět uzlíčků doprava a růžovou bavlnkou pět uzlíčků doprava. Ocásek ukončete pomocí růžové bavlnky z pravé strany. Udělejte s ní dva uzlíčky doleva.

Nyní udělejte dva zelené trojúhelníčky. Trojúhelníček vlevo udělejte tak, že zelenou z leva udělejte 2 uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček kolem růžové bavlnky. Tuhle bavlnku teď na chvíli odložte. Pokračujte tak, že středně zelenou bavlnkou udělejte jeden zpětný uzlíček kolem červené bavlnky. Nyní trojúhelníček dokončíte tím, že vezmete zelenou bavlnku(co jste s ní dělali zpětný uzlíček) a uděláte s ní 2 uzlíčky doleva. Trojúhelníček vpravo se dělá podobně. Nejdřív vezmete zelenou bavnku z prava a uděláte s ní 2 uzlíčky doleva a jeden zpětný uzlíček kolem růžové bavlnky. Pak vezmete středně zelenou bavlnku a uděláte s ní jeden zpětný uzlíček kolem červené bavlnky. Pak vezměte znovu zelenou bavnku a udělejte s ní 2 uzlíčky doprava.

náramek rybičky - návod Nyní udělejte velký středový čtverec. Nejdříve budeme náramek vázat odprostřed směrem ven. Vezměte dvě zelené a udělejte jimi středový uzlík. Potom zelenou, která je víc napravo, udělejte osm uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček. Druhou zelenou pak udělejte osm uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček. Pak vezměte další dvě zelené od středu a udělejte jimi středový uzlík. Jednou bavlnkou pak udělejte šest uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček a druhou bavlnkou šest uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlík. Pokračujte červenýma bavlnkama od středu. Udělejte středový uzlík, jednou nití čtyři uzlíky doprava a jeden zpětný uzlíček a druhou nití pak čtyři uzlíčky doleva a jeden uzlíček zpětný. Potom vezměte dvě středně zelené bavlnky od středu a udělejte jimi středový uzlík. Jednou pak udělejte dva uzlíky doprava a jeden zpětný uzlík. Druhou nití potom udělejte dva uzlíky doleva a jeden zpětný uzlík. Teď vezměte zase dvě středně zelené od středu a udělejte jimi jeden uzlík středový, jednou bavlnkou zpětný uzlík doprava a druhou bavlnkou zpětný uzlík doleva. Tyto dvě bavlnky potom zase spojte středovým uzlíkem. Vezměte středně zelenou zleva a udělejte dva uzlíky doprava. Potom vezměte středně zelenou zprava a udělejte dva uzlíky doleva. Tyto dvě bavlnky potom spojte středovým uzlíkem. Vezměte červenou nit zleva a udělejte čtyři uzlíky doprava a červenou nití zprava udělejte čtyři uzlíky doleva. Tyto červené nitě spojte středovým uzlíkem. Pokračujte zelenou zprava. Udělejte šest uzlíků doleva a potom zelenou sleva udělejte šest uzlíčků doprava. Velký čtverec nyní můžete uzavřít, udělejte osm uzlíků doprava zelenou bavlnkou zleva a potom zelenou bavlnkou zprava udělejte osm uzlíčků doleva. Tyto dvě nitě spojte středovým uzlíčkem.

náramek rybičky - návod Nejdřív udělejte dva zelené trojúhelníčky. Trojúhelníček vlevo udělejte tak, že zelenou z leva udělejte 2 uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček kolem růžové bavlnky. Tuhle bavlnku teď na chvíli odložte. Pokračujte tak, že středně zelenou bavlnkou udělejte jeden zpětný uzlíček kolem červené bavlnky. Nyní trojúhelníček dokončíte tím, že vezmete zelenou bavlnku(co jste s ní dělali zpětný uzlíček) a uděláte s ní 2 uzlíčky doleva. Trojúhelníček vpravo se dělá podobně. Nejdřív vezmete zelenou bavnku z prava a uděláte s ní 2 uzlíčky doleva a jeden zpětný uzlíček kolem růžové bavlnky. Pak vezmete středně zelenou bavlnku a uděláte s ní jeden zpětný uzlíček kolem červené bavlnky. Pak vezměte znovu zelenou bavnku a udělejte s ní 2 uzlíčky doprava.

Teď začněte vázat ocásek rybičky. Začneme na levé straně. Nejdřív vezměte růžové bavnky a spojte je středovým uzlíčkem. Potom růžovou bavlnkou co je víc napravo udělejte pět uzlíčků doprava a odložte ji. Teď se vraťte k druhé růžové bavlnce a udělejte s ní jeden uzlíček doleva a jeden zpětný uzlíček kolem středně zelené bavlnky. Vezměte červenou bavnku a udělejte s ní 5 uzlíčků doprava. Pak vezměte zase růžovou bavlnku a udělejte s ní pět uzlíčků doprava. Tím jste dokončili levou část ploutve.

Než budete moct udělat pravou ploutev tak musíte ještě udělat velký trojúhelník na levé straně. Nejdřív udělejte zelenou bavlnkou zleva 5 uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zleva a udělejte s ní 3 uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zleva a udělejte s ní 1 uzlíček doprava, jeden zpětný uzlíček kolem červené a jeden uzlíček doleva. Vezměte středně zelenou bavnku a udělejte s ní 3 uzlíčky doleva a nakonec vezměte zelenou bavlnku a udělejte s ní 5 uzlíčků doleva.

Teď můžete uvázat pravou ploutev. Nejdřív udělejte středový uzlíček růžovými bavlnkami. Potom růžovou bavlnkou co je víc napravo udělejte jeden uzlíček doprava a jeden zpětný uzlíček. Dál pokračujte druhou růžovou bavlnkou. Udělejte třináct uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček. Potom červenou bavlnkou udělejte dvanáct uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček. Pokračujte růžovou bavlnkou. Udělejte s ní jedenáct uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček.

V předchozí části jste udělali pravou ploutev a část hlavy. Ještě než doděláte hlavu musíte udělat velký trojúhelník na pravé straně. Nejdřív udělejte zelenou bavlnkou zprava 5 uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zprava a udělejte s ní 3 uzlíčky doleva a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zprava a udělejte s ní 1 uzlíček doleva, jeden zpětný uzlíček kolem červené a jeden uzlíček doprava. Vezměte středně zelenou bavlnku a udělejte s ní 3 uzlíčky doprava a nakonec vezměte zelenou bavlnku a udělejte s ní 5 uzlíčků doprava.

Teď můžete uvázat hlavu ryby. Začněte v pravé polovině náramku. Růžovou bavlnkou udělejte pět uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček. Potom červenou bavlnkou udělejte čtyři uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček. Pak růžovou bavlnkou od středu udělejte tři uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček. Nyní uvážeme malý zelený čtvereček uprostřed hlavy ryby. Nejdříve udělejte středový uzlík zelenýma bavlnkama. Pak udělejte jeden uzlík zelenou bavlnkou doprava a jeden zpětný uzlík. Pokračujte druhou zelenou bavlnkou. Uděletje jeden uzlík doleva a jeden zpětný uzlík. Potom udělejte středový uzlík zelenýma bavlnkama. Čtverec uzavřete tak, že uděláte zelenou bavlnkou zleva jeden uzlík doprava, zelenou bavlnkou zprava jeden uzlík doleva a tyto dvě bavlnky spojíte středovým uzlíčkem. Nyní můžete uvázat přední část hlavy rybičky. Nejdříve udělejte růžovou bavlnkou zleva tři uzlíčky doprava a růžovou bavlnkou zprava tři uzlíčky doleva. Tyto dvě růžové bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Pokračujte červenou bavnkou zleva. Udělejte pět červených uzlíčků doprava, potom červenou bavlnkou z prava udělejte pět červených uzlíčků doleva a tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Nakonec udělejte růžovou bavlnkou zleva sedm uzlíčků doprava, růžovou bavlnkou zprava sedm uzlíčků doleva a tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

náramek rybičky - návod Nyní udělejte dva velké trojúhelníky. Nejdříve udělejte jeden řádek šipkového vzoru. To znamená, že máte udělat zelenou bavlnkou zleva devět uzlíčků doprava, zelenou bavlnkou zprava devět uzlíčků doleva a tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

Nyní udělejte levý trojúhelník. Začněte středně zelenou bavlnkou zleva. Udělejte sedm uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček. Pokračujte středně zelenou bavlnkou zleva a udělejte s ní pět uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček. Dál si vezměte středně zelenou bavlnku zleva a udělejte s ní tři uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček. Nyní udělejte červenou bavlnkou zleva jeden uzlíček doprava, jeden zpětný uzlíček a jeden uzlíček doleva. Potom středně zelenou udělejte tři uzlíčky doleva, druhou středně zelenou bavlnkou pět uzlíčků doleva a poslední středně zelenou bavlnkou udělejte sedm uzlíčků doleva. Tento trojúhelník uzavřete tak, že zelenou bavlnkou od středu uděláte devět uzlíčků doleva.

Nyní udělejte pravý trojúhelník. Začněte středně zelenou bavlnkou zprava. Udělejte sedm uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček. Pokračujte středně zelenou bavlnkou zprava a udělejte s ní pět uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček. Dál si vezměte středně zelenou bavlnku zprava a udělejte s ní tři uzlíčky doleva a jeden zpětný uzlíček. Nyní udělejte červenou bavlnkou zprava jeden uzlíček doleva, jeden zpětný uzlíček a jeden uzlíček doprava. Potom středně zelenou udělejte tři uzlíčky doprava, druhou středně zelenou bavlnkou pět uzlíčků doprava a poslední středně zelenou bavlnkou udělejte sedm uzlíčků doprava. Tento trojúhelník uzavřete tak, že zelenou bavlnkou od středu uděláte devět uzlíčků doprava.

náramek rybičky - návod Nyní uděláme obrácenou rybičku. Nejdříve tedy uděláme hlavu a potom ocas. Nejdříve udělejte jeden středový uzlík růžovými bavlnkami. Poto jednou uděletjte sedm uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlík a druhou sedm uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlík. Potom červenýma nitěma udělejte středový uzlík. Jednou červenou bavlnkou udělejte pět uzlíčků doprava a jeden uzlíček zpětný. Druhou bavlnkou udělejte pět uzlíčků doleva jeden zpětný uzlíček. Pokračujte růžovými bavlnkami. Udělejte středový uzlík a potom jednou bavlnkou udělejte tři uzlíky doprava a jeden zpětný uzlík. Druhou růžovou bavlnkou udělejte tři uzlíky doleva a jeden zpětný uzlík.

Nyní udělejte malý zelený čtvereček uprostřed hlavy rybičky. Nejdříve udělejte středový uzlík dvěma zelenýma bavlnkama. Jednou potom udělejte uzlík doprava a zpětný uzlík. Druhou pak jeden uzlík doleva a zpětný uzlík. Nyní udělejte jeden středový uzlík dvěma zelenými bavlnkami. Čtverec dokončíte tak, že uděláte ještě jeden uzlík doleva zelenou bavlnkou zprava, jeden uzlík doprava zelenou bavlnkou zleva a uprostřed je spojíte středovým uzlíkem.

Teď budete vázat na levé straně náramku. Začněte růžovou, která je blíž středu. Udělejte s ní tři ulíčky doprava. Potom červenou bavlnkou udělejte čtyři uzlíčky doprava a růžovou bavlnkou pět uzlíčků doprava.

Než budete moct udělat ploutev tak musíte ještě udělat velký trojúhelník na levé straně. Nejdřív udělejte zelenou bavlnkou zleva 5 uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zleva a udělejte s ní 3 uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zleva a udělejte s ní 1 uzlíček doprava, jeden zpětný uzlíček kolem červené a jeden uzlíček doleva. Vezměte středně zelenou bavnku a udělejte s ní 3 uzlíčky doleva a nakonec vezměte zelenou bavlnku a udělejte s ní 5 uzlíčků doleva.

Nyní doděláme pravou část hlavy a uděláme levou ploutev. Začněte růžovou bavlnkou z levé části náramku co je blíž ke středu. Udělejte s ní jedenáct uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček. Potom pokračujte červenou bavlnkou. Udělejte dvanáct uzlíčků doleva. Potom vezměte růžovou bavlnku z pravé strany a udělejte třináct uzlíčků doleva. Levou ploutev dokončíte tak, že vezmete růžovou bavlnku z leva a uděláte dva uzlíčky doprava.

V předchozí části jste udělali levou ploutev a část hlavy. Ještě než uděláte pravou ploutev musíte udělat velký trojúhelník na pravé straně. Nejdřív udělejte zelenou bavlnkou zprava 5 uzlíčků doleva a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zprava a udělejte s ní 3 uzlíčky doleva a jeden zpětný uzlíček kolem zelené bavlnky. Pak vezměte středně zelenou bavlnku zprava a udělejte s ní 1 uzlíček doleva, jeden zpětný uzlíček kolem červené a jeden uzlíček doprava. Vezměte středně zelenou bavlnku a udělejte s ní 3 uzlíčky doprava a nakonec vezměte zelenou bavlnku a udělejte s ní 5 uzlíčků doprava.

Teď udělejte pravou ploutev. Začněte růžovou bavlnkou z pravé strany. Udělejte pět uzlíčků doprava a jeden zpětný uzlíček. Potom červenou bavlnkou udělejte pět uzlíčků doprava a růžovou bavlnkou pět uzlíčků doprava. Ocásek ukončete pomocí růžové bavlnky z pravé strany. Udělejte s ní dva uzlíčky doleva.

Nyní udělejte dva zelené trojúhelníčky. Trojúhelníček vlevo udělejte tak, že zelenou z leva udělejte 2 uzlíčky doprava a jeden zpětný uzlíček kolem růžové bavlnky. Tuhle bavlnku teď na chvíli odložte. Pokračujte tak, že středně zelenou bavlnkou udělejte jeden zpětný uzlíček kolem červené bavlnky. Nyní trojúhelníček dokončíte tím, že vezmete zelenou bavlnku(co jste s ní dělali zpětný uzlíček) a uděláte s ní 2 uzlíčky doleva. Trojúhelníček vpravo se dělá podobně. Nejdřív vezmete zelenou bavnku z prava a uděláte s ní 2 uzlíčky doleva a jeden zpětný uzlíček kolem růžové bavlnky. Pak vezmete středně zelenou bavlnku a uděláte s ní jeden zpětný uzlíček kolem červené bavlnky. Pak vezměte znovu zelenou bavnku a udělejte s ní 2 uzlíčky doprava.

náramek rybičky - návod Na závěr udělejte tři řady obráceného šipkového vzoru. To znamené, že máte udělat zelenýma bavlnkama středový uzlíček a potom tou co je víc napravo udělejte devět uzlíčků doprava. Druhou zelenou bavlnkou udělejte devět uzlíčků doleva. Poto udělejte zelenýma bavlnkama středový uzlíček a potom tou co je víc napravo udělejte devět uzlíčků doprava. Druhou zelenou bavlnkou udělejte devět uzlíčků doleva. Nakonec udělejte červenýma bavlnkama středový uzlíček, jednou udělejte devět uzlíčků doprava a druhou devět uzlíčků doleva.

Nakonec z nití uvažte copánek, rozvažte uzel na začátku a uvažte copánek i tam. Tyto copánky slouží k zavázání na ruku.