náramky z bavlnek

Náramky přátelství z bavlnek


Návody na náramky

Návod na náramek jednoduché ryby

parodie na rybičky
hnědé rybky
růžové rybky
náramek podobný rybičkám

Náramek jednoduché ryby patří mezi jednoduché náramky. Procvičíte si na něm uzlíčky vázané doleva a uzlíčky vázané doprava. Jeho základem je šipkový náramek. Na náramek budete potřebovat 5 různobarevných bavlnek. Já jsem tento náramek udělala již v mnoha barevných kombinacích, které můžete vidět na obrázcích. Návod jsem nakreslila pro tyto barvy: červená, hnědá, fialová, žlutá a oranžová. Každou barvu si nastřihněte dvakrát, asi 10cm od konce zauzlujte, pomocí zavíracího špendlíku si náramek přichyťte k podložce a seřaďte si bavlnky podle nákresu.

náramek ryby - návod Nejdřív uvažte 4 řady šipkového vzoru. To je červenou bavlnkou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva, červenou bavlnkou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava a uprostřed tyto dvě nitě spojte středovým uzlíčkem. Hnědou bavlnkou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, hnědou bavlnkou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Fialovou bavlnkou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, fialovou bavlnkou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Žlutou bavlnkou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, žlutou bavlnkou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

náramek ryby - návod Teď uvážete první rybičku. Nejdřív uvažte jednu řadu šipkového vzoru. To je oranžovou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, oranžovou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed spojte středovým uzlíčkem.

Dál budeme vázat na levé straně náramku. Uvažte červenou tři uzlíčky do prava. Potom hnědou dva uzlíčky do prava a fialovou jeden uzlíček do prava.

Dál budeme pokračovat na pravé straně náramku. Udělejte červenou tři uzlíčky do leva. Hnědou dva uzlíčky do leva a fialovou jeden uzlíček do leva.

Teď budeme vázat od středu. Oranžovou zleva udělejte čtyři uzlíčky do leva, oranžovou z prava udělejte čtyři uzlíčky do prava. Potom udělejte dvěma červenýma středový uzlíček a pak pokračujte červenou z leva tři uzlíčky do leva, červenou z prava tři uzlíčky do prava. Hnědýma udělejte středový uzlíček. Hnědou z leva udělejte dva uzlíčky do leva a hnědou z prava udělejte dva uzlíčky do prava. Udělejte fialovýma středový uzlíček. Fialovou zleva udělejte jeden uzlíček do leva a fialovou z prava udělejte uzlíček do prava. Udělejte žlutý středový uzlíček.

Udělejte jeden řádek šipkového vzoru. To je oranžovou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, oranžovou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed je spojte středovým uzlíčkem

náramek ryby - návod Teď uvážete druhou rybičku. Nejdřív uvažte jednu řadu šipkového vzoru. To je červenou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, červenou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed spojte středovým uzlíčkem.

Dál budeme vázat na levé straně náramku. Uvažte hnědou tři uzlíčky do prava. Potom fialovou dva uzlíčky do prava a žlutou jeden uzlíček do prava.

Dál budeme pokračovat na pravé straně náramku. Udělejte hnědou tři uzlíčky do leva. Fialovou dva uzlíčky do leva a žlutou jeden uzlíček do leva.

Teď budeme vázat od středu. Červenou zleva udělejte čtyři uzlíčky do leva, červenou z prava udělejte čtyři uzlíčky do prava. Potom udělejte dvěma hnědýma středový uzlíček a pak pokračujte hnědou z leva tři uzlíčky do leva, hnědou z prava tři uzlíčky do prava. Fialovýma udělejte středový uzlíček. Fialovou z leva udělejte dva uzlíčky do leva a fialovou z prava udělejte dva uzlíčky do prava. Udělejte žlutýma středový uzlíček. žlutou zleva udělejte jeden uzlíček do leva a žlutou z prava udělejte uzlíček do prava. Udělejte oranžový středový uzlíček.

Udělejte jeden řádek šipkového vzoru. To je červenou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, červenou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed je spojte středovým uzlíčkem

náramek ryby - návod Teď uvážete třetí rybičku. Nejdřív uvažte jednu řadu šipkového vzoru. To je hnědou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, hnědou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed spojte středovým uzlíčkem.

Dál budeme vázat na levé straně náramku. Uvažte fialovou tři uzlíčky do prava. Potom žlutou dva uzlíčky do prava a oranžovou jeden uzlíček do prava.

Dál budeme pokračovat na pravé straně náramku. Udělejte fialovou tři uzlíčky do leva. Žlutou dva uzlíčky do leva a oranžovou jeden uzlíček do leva.

Teď budeme vázat od středu. Hnědou zleva udělejte čtyři uzlíčky do leva, hnědou z prava udělejte čtyři uzlíčky do prava. Potom udělejte dvěma fialovýma středový uzlíček a pak pokračujte fialovou z leva tři uzlíčky do leva, fialovou z prava tři uzlíčky do prava. Žlutýma udělejte středový uzlíček. Žlutou z leva udělejte dva uzlíčky do leva a žlutou z prava udělejte dva uzlíčky do prava. Udělejte oranžovýma středový uzlíček. Oranžovou zleva udělejte jeden uzlíček do leva a oranžovou z prava udělejte jeden uzlíček do prava. Udělejte červenýma středový uzlíček.

Udělejte jeden řádek šipkového vzoru. To je hnědou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, hnědou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed je spojte středovým uzlíčkem

náramek ryby - návod Teď uvážete čtvrtou rybičku. Nejdřív uvažte jednu řadu šipkového vzoru. To je fialovou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, fialovou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed spojte středovým uzlíčkem.

Dál budeme vázat na levé straně náramku. Uvažte žlutou tři uzlíčky do prava. Potom oranžovou dva uzlíčky do prava a červenou jeden uzlíček do prava.

Dál budeme pokračovat na pravé straně náramku. Udělejte žlutou tři uzlíčky do leva. Oranžovou dva uzlíčky do leva a červenou jeden uzlíček do leva.

Teď budeme vázat od středu. Fialovou zleva udělejte čtyři uzlíčky do leva, fialovou z prava udělejte čtyři uzlíčky do prava. Potom udělejte dvěma žlutýma středový uzlíček a pak pokračujte žlutou z leva tři uzlíčky do leva, žlutou z prava tři uzlíčky do prava. Oranžovýma udělejte středový uzlíček. Oranžovou z leva udělejte dva uzlíčky do leva a oranžovou z prava udělejte dva uzlíčky do prava. Udělejte červenýma středový uzlíček. Červenou zleva udělejte jeden uzlíček do leva a červenou z prava udělejte uzlíček do prava. Udělejte hnědý středový uzlíček.

Udělejte jeden řádek šipkového vzoru. To je fialovou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, fialovou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed je spojte středovým uzlíčkem

náramek ryby - návod Teď uvážete pátou rybičku. Nejdřív uvažte jednu řadu šipkového vzoru. To je žlutou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, žlutou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed spojte středovým uzlíčkem.

Dál budeme vázat na levé straně náramku. Uvažte oranžovou tři uzlíčky do prava. Potom červenou dva uzlíčky do prava a hnědou jeden uzlíček do prava.

Dál budeme pokračovat na pravé straně náramku. Udělejte oranžovou tři uzlíčky do leva. Červenou dva uzlíčky do leva a hnědou jeden uzlíček do leva.

Teď budeme vázat od středu. Žlutou zleva udělejte čtyři uzlíčky do leva, žlutou z prava udělejte čtyři uzlíčky do prava. Potom udělejte dvěma oranžovýma středový uzlíček a pak pokračujte oranžovou z leva tři uzlíčky do leva, oranžovou z prava tři uzlíčky do prava. Červenýma udělejte středový uzlíček. červenou z leva udělejte dva uzlíčky do leva a červenou z prava udělejte dva uzlíčky do prava. Udělejte hnědýma středový uzlíček. Hnědou zleva udělejte jeden uzlíček do leva a hnědou z prava udělejte uzlíček do prava. Udělejte fialový středový uzlíček.

Udělejte jeden řádek šipkového vzoru. To je oranžovou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, oranžovou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed je spojte středovým uzlíčkem

Teď znovu uvažte všechny rybičky(první, druhou, třetí, čtvrtou a pátou).

náramek ryby - návod Nakonec uvažte 4 řady šipkového vzoru. To je oranžovou bavlnkou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, oranžovou bavlnkou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Červenou bavlnkou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva, červenou bavlnkou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava a uprostřed tyto dvě nitě spojte středovým uzlíčkem. Hnědou bavlnkou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, hnědou bavlnkou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Fialovou bavlnkou z leva udělejte čtyři uzlíčky do prava, fialovou bavlnkou z prava udělejte čtyři uzlíčky do leva a uprostřed tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

Nakonec z nití uvažte copánek, rozvažte uzel na začátku a uvažte copánek i tam. Tyto copánky slouží k zavázání na ruku.