náramky z bavlnek

Náramky přátelství z bavlnek


Návody na náramky

Návod na náramek papoušek

náramek papoušek

Náramek papoušek patří mezi středně těžké. Procvičíte si na něm všechny typy uzlíčků. Jeho základem je šipkový náramek. Na náramek budete potřebovat 6 různobarevných bavlnek. Já jsem použila bavlnku modrou, tmavě fialovou, červenou, oranžovou, žlutou a světle zelenou. Každou barvu si nastřihněte dvakrát, asi 10cm od konce zauzlujte, pomocí zavíracího špendlíku si náramek přichyťte k podložce a seřaďte si bavlnky podle nákresu.

náramek papoušek - návod Nejdříve uvažte 4 řady šipkového vzoru, to je modrou bavlnkou z leva uvažte pět uzlíčků do prava, modrou bavlnkou z prava uvažte pět uzlíčků do leva a uprostřed udělejte středový uzlík(jakýkoliv uzlík). Potom fialovou bavlnkou z leva udělejte pět uzlíků do prava, fialovou bavlnkou z prava udělejte pět uzlíků do leva a uprostřed udělejte středový uzlík. Červenou bavlnkou z leva uvažte pět uzlíčků do prava, červanou bavlnkou z prava uvažte pět uzlíčků do leva a uprostřed udělejte středový uzlík. Potom oranžovou bavlnkou z leva udělejte pět uzlíků do prava, oranžovou bavlnkou z prava udělejte pět uzlíků do leva a uprostřed udělejte středový uzlík.

náramek papoušek - návod Teď uvážete prvního papouška. Začněte na levé straně. Nejdříve žlutou bavlnkou uvažte tři uzlíčky do prava, potom tou samou bavlnkou udělejte kolem červené bavlnky zpětný uzlíček. Teď žlutou bavlnku odložte a uvažte zelenou bavlnkou jeden uzlíček do prava a kolem fialové bavlnky jeden zpětný uzlíček. Nyní tou samou bavlnkou(zelenou) uvažte jeden uzlíček do leva. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíky do leva.

Dále pokračujte na pravé straně. Žlutou bavlnkou uvažte tři uzlíky do leva, potom jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a zelenou bavlnkou uvažte jeden uzlík do leva, kolem fialové zpětný uzlíček a jeden uzlíček do prava. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíčky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte červenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom červenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte fialovou bavlnkou z leva dva uzlíčky do prava a potom fialovou bavlnkou z prava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte modrou bavlnkou z leva tři uzlíky do prava a modrou bavlnkou z prava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Zelenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do prava a kolem fialové jeden zpětný uzlík. Zelenou bavlnku odložte a vezměte žlutou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, zpětný uzlík kolem červené a jeden uzlík do leva. Vezměte zelenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Zelenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do leva a kolem fialové jeden zpětný uzlík. Zelenou bavlnku odložte a vezměte žlutou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, zpětný uzlík kolem červené a jeden uzlík do prava. Vezměte zelenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte fialovou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom fialovou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte červenou bavlnkou z leva dva uzlíčky do prava a potom červenou bavlnkou z prava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte oranžovou bavlnkou z leva tři uzlíky do prava a oranžovou bavlnkou z prava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Žlutou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do prava a jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a vezměte zelenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, jeden zpětný uzlík kolem fialové a jeden uzlík do leva. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Žlutou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do leva a jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a vezměte zelenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, jeden zpětný uzlík kolem fialové a jeden uzlík do prava. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte červenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom červenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte fialovou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom fialovou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte modrou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a modrou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem. Dále uvažte zelenou zleva čtyři uzlíčky do prava a zelenou zprava čtyři uzlíčky do leva. Spojte je uprostřed středovým uzlíkem. Pak uvažte žlutou bavlnkou jeden řádek šipkového vzoru, to je žlutou zleva pět uzlíčků do prava, žlutou zprava pět uzlíčků do leva a uprostřed středový uzlíček

náramek papoušek - návod Teď uvážete druhého papouška. Začněte na levé straně. Nejdříve oranžovou bavlnkou uvažte tři uzlíčky do prava, potom tou samou bavlnkou udělejte kolem zelené bavlnky zpětný uzlíček. Teď oranžovou bavlnku odložte a uvažte červenou bavlnkou jeden uzlíček do prava a kolem modré bavlnky jeden zpětný uzlíček. Nyní tou samou bavlnkou uvažte jeden uzlíček do leva. Vezměte oranžovou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíčky do leva.

Dále pokračujte na pravé straně. Oranžovou bavlnkou uvažte tři uzlíky do leva, potom jeden zpětný uzlík kolem zelené bavlnky. Oranžovou bavlnku odložte a červenou bavlnkou uvažte jeden uzlík do leva, kolem modré zpětný uzlík a jeden uzlík do prava. Vezměte oranžovou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíčky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte zelenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom zelenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte modrou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom modrou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte fialovou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a fialovou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Červenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do prava a kolem modré jeden zpětný uzlík. Červenou bavlnku odložte a vezměte oranžovou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, zpětný uzlík kolem zelené a jeden uzlík do leva. Vezměte červenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Červenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do leva a kolem modré jeden zpětný uzlík. Červenou bavlnku odložte a vezměte oranžovou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, zpětný uzlík kolem zelené a jeden uzlík do prava. Vezměte červenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte modrou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom modrou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte zelenou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom zelenou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte žlutou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a žlutou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Oranžovou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do prava a jeden zpětný uzlík kolem zelené bavlnky. Oranžovou bavlnku odložte a vezměte červenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, jeden zpětný uzlík kolem modré a jeden uzlík do leva. Vezměte oranžovou bavlnku a uvažte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Oranžovou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do leva a jeden zpětný uzlík kolem zelené bavlnky. Oranžovou bavlnku odložte a vezměte červenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, jeden zpětný uzlík kolem modré a jeden uzlík do prava. Vezměte oranžovou bavlnku a uvažte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte zelenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom zelenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte modrou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom modrou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte fialovou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a fialovou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem. Dále uvažte červenou zleva čtyři uzlíčky do prava a červenou zprava čtyři uzlíčky do leva. Spojte je uprostřed středovým uzlíkem. Pak uvažte oranžovou bavlnkou jeden řádek šipkového vzoru, to je oranžovou zleva pět uzlíčků do prava, oranžovou zprava pět uzlíčků do leva a uprostřed středový uzlíček

náramek papoušek - návod Teď uvážete třetího papouška. Začněte na levé straně. Nejdříve žlutou bavlnkou uvažte tři uzlíčky do prava, potom tou samou bavlnkou udělejte kolem červené bavlnky zpětný uzlíček. Teď žlutou bavlnku odložte a uvažte zelenou bavlnkou jeden uzlíček do prava a kolem fialové bavlnky jeden zpětný uzlíček. Nyní tou samou bavlnkou(zelenou) uvažte jeden uzlíček do leva. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíky do leva.

Dále pokračujte na pravé straně. Žlutou bavlnkou uvažte tři uzlíky do leva, potom jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a zelenou bavlnkou uvažte jeden uzlík do leva, kolem fialové zpětný uzlík a jeden uzlík do prava. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíčky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte červenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom červenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte fialovou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom fialovou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte modrou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a modrou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Zelenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do prava a kolem fialové jeden zpětný uzlík. Zelenou bavlnku odložte a vezměte žlutou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, zpětný uzlík kolem červené a jeden uzlík do leva. Vezměte zelenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Zelenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do leva a kolem fialové jeden zpětný uzlík. Zelenou bavlnku odložte a vezměte žlutou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, zpětný uzlík kolem červené a jeden uzlík do prava. Vezměte zelenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte fialovou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom fialovou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte červenou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom červenou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte oranžovou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a oranžovou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Žlutou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do prava a jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a vezměte zelenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, jeden zpětný uzlík kolem fialové a jeden uzlík do leva. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Žlutou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do leva a jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a vezměte zelenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, jeden zpětný uzlík kolem fialové a jeden uzlík do prava. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte červenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom červenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte fialovou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom fialovou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte modrou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a modrou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem. Dále uvažte zelenou zleva čtyři uzlíčky do prava a zelenou z prava čtyři uzlíčky do leva. Spojte je uprostřed středovým uzlíkem. Pak uvažte žlutou bavlnkou jeden řádek šipkového vzoru, to je žlutou zleva pět uzlíčků do prava, žlutou zprava pět uzlíčků do leva a uprostřed středový uzlíček.

náramek papoušek - návod Teď uvažte dvě řady šipkového vzoru, to je oranžovou bavlnkou zleva udělejte pět uzlíčků do prava, oranžovou bavlnkou zprava udělejte pět uzlíčků do leva a udělejte středový uzlík. Potom červenou bavlnkou zleva udělejte pět uzlíků do prava, červenou bavlnkou zprava udělejte pět uzlíků do leva a uvažte středový uzlík.

náramek papoušek - návod Teď uvážete čtvrtého papouška. Začněte na levé straně. Nejdříve fialovou bavlnkou uvažte tři uzlíčky do prava, potom tou samou bavlnkou udělejte kolem oranžové bavlnky zpětný uzlíček. Teď fialovou bavlnku odložte a uvažte modrou bavlnkou jeden uzlíček do prava a kolem žluté bavlnky jeden zpětný uzlíček. Nyní tou samou bavlnkou uvažte jeden uzlíček do leva. Vezměte fialovou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíky do leva.

Dále pokračujte na pravé straně. Fialovou bavlnkou uvažte tři uzlíky do leva, potom jeden zpětný uzlík kolem oranžové bavlnky. fialovou bavlnku odložte a modrou bavlnkou uvažte jeden uzlík do leva, kolem žluté zpětný uzlíček a jeden uzlíček do prava. Vezměte fialovou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíčky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte oranžovou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom oranžovou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte žlutou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom žlutou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte zelenou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a zelenou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Modrou bavlnkou uvažte dva uzlíky do prava a kolem žluté jeden zpětný uzlík. Modrou bavlnku odložte a vezměte fialovou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, zpětný uzlík kolem oranžové a jeden uzlík do leva. Vezměte modrou bavlnku a udělejte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Modrou bavlnkou uvažte dva uzlíky do leva a kolem žluté jeden zpětný uzlík. Modrou bavlnku odložte a vezměte fialovou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, zpětný uzlík kolem oranžové a jeden uzlík do prava. Vezměte modrou bavlnku a udělejte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte žlutou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom žlutou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte oranžovou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom oranžovou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte červenou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a červenou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Fialovou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do prava a jeden zpětný uzlík kolem oranžové bavlnky. Fialovou bavlnku odložte a vezměte modrou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, jeden zpětný uzlík kolem žluté a jeden uzlík do leva. Vezměte fialovou bavlnku a uvažte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Fialovou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do leva a jeden zpětný uzlík kolem oranžové bavlnky. Fialovou bavlnku odložte a vezměte modrou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, jeden zpětný uzlík kolem žluté a jeden uzlík do prava. Vezměte fialovou bavlnku a uvažte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte oranžovou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom oranžovou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte žlutou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom žlutou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte zelenou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a zelenou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem. Dále uvažte modrou zleva čtyři uzlíčky do prava a modrou zprava čtyři uzlíčky do leva. Spojte je uprostřed středovým uzlíkem. Pak uvažte fialovou bavlnkou jeden řádek šipkového vzoru, to je fialovou zleva pět uzlíčků do prava, fialovou zprava pět uzlíčků do leva a uprostřed středový uzlíček.

náramek papoušek - návod Teď uvažte dvě řady šipkového vzoru, to je červenou bavlnkou zleva udělejte pět uzlíčků do prava, červenou bavlnkou zprava udělejte pět uzlíčků do leva a udělejte středový uzlík. Potom oranžovou bavlnkou zleva udělejte pět uzlíků do prava, oranžovou bavlnkou zprava udělejte pět uzlíků do leva a uvažte středový uzlík.

náramek papoušek - návod Teď uvážete pátého papouška. Začněte na levé straně. Nejdříve žlutou bavlnkou uvažte tři uzlíčky do prava, potom tou samou bavlnkou udělejte kolem červené bavlnky zpětný uzlíček. Teď žlutou bavlnku odložte a uvažte zelenou bavlnkou jeden uzlíček do prava a kolem fialové bavlnky jeden zpětný uzlíček. Nyní tou samou bavlnkou(zelenou) uvažte jeden uzlíček do leva. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíky do leva.

Dále pokračujte na pravé straně. Žlutou bavlnkou uvažte tři uzlíky do leva, potom jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a zelenou bavlnkou uvažte jeden uzlík do leva, kolem fialové zpětný uzlíček a jeden uzlíček do prava. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíčky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte červenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom červenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte fialovou bavlnkou z leva dva uzlíčky do prava a potom fialovou bavlnkou z prava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte modrou bavlnkou z leva tři uzlíky do prava a modrou bavlnkou z prava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Zelenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do prava a kolem fialové jeden zpětný uzlík. Zelenou bavlnku odložte a vezměte žlutou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, zpětný uzlík kolem červené a jeden uzlík do leva. Vezměte zelenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Zelenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do leva a kolem fialové jeden zpětný uzlík. Zelenou bavlnku odložte a vezměte žlutou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, zpětný uzlík kolem červené a jeden uzlík do prava. Vezměte zelenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte fialovou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom fialovou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte červenou bavlnkou z leva dva uzlíčky do prava a potom červenou bavlnkou z prava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte oranžovou bavlnkou z leva tři uzlíky do prava a oranžovou bavlnkou z prava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Žlutou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do prava a jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a vezměte zelenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, jeden zpětný uzlík kolem fialové a jeden uzlík do leva. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Žlutou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do leva a jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a vezměte zelenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, jeden zpětný uzlík kolem fialové a jeden uzlík do prava. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte červenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom červenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte fialovou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom fialovou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte modrou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a modrou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem. Dále uvažte zelenou zleva čtyři uzlíčky do prava a zelenou zprava čtyři uzlíčky do leva. Spojte je uprostřed středovým uzlíkem. Pak uvažte žlutou bavlnkou jeden řádek šipkového vzoru, to je žlutou zleva pět uzlíčků do prava, žlutou zprava pět uzlíčků do leva a uprostřed středový uzlíček

náramek papoušek - návod Teď uvážete šestého papouška. Začněte na levé straně. Nejdříve oranžovou bavlnkou uvažte tři uzlíčky do prava, potom tou samou bavlnkou udělejte kolem zelené bavlnky zpětný uzlíček. Teď oranžovou bavlnku odložte a uvažte červenou bavlnkou jeden uzlíček do prava a kolem modré bavlnky jeden zpětný uzlíček. Nyní tou samou bavlnkou uvažte jeden uzlíček do leva. Vezměte oranžovou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíčky do leva.

Dále pokračujte na pravé straně. Oranžovou bavlnkou uvažte tři uzlíky do leva, potom jeden zpětný uzlík kolem zelené bavlnky. Oranžovou bavlnku odložte a červenou bavlnkou uvažte jeden uzlík do leva, kolem modré zpětný uzlík a jeden uzlík do prava. Vezměte oranžovou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíčky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte zelenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom zelenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte modrou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom modrou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte fialovou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a fialovou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Červenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do prava a kolem modré jeden zpětný uzlík. Červenou bavlnku odložte a vezměte oranžovou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, zpětný uzlík kolem zelené a jeden uzlík do leva. Vezměte červenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Červenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do leva a kolem modré jeden zpětný uzlík. Červenou bavlnku odložte a vezměte oranžovou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, zpětný uzlík kolem zelené a jeden uzlík do prava. Vezměte červenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte modrou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom modrou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte zelenou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom zelenou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte žlutou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a žlutou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Oranžovou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do prava a jeden zpětný uzlík kolem zelené bavlnky. Oranžovou bavlnku odložte a vezměte červenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, jeden zpětný uzlík kolem modré a jeden uzlík do leva. Vezměte oranžovou bavlnku a uvažte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Oranžovou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do leva a jeden zpětný uzlík kolem zelené bavlnky. Oranžovou bavlnku odložte a vezměte červenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, jeden zpětný uzlík kolem modré a jeden uzlík do prava. Vezměte oranžovou bavlnku a uvažte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte zelenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom zelenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte modrou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom modrou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte fialovou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a fialovou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem. Dále uvažte červenou zleva čtyři uzlíčky do prava a červenou zprava čtyři uzlíčky do leva. Spojte je uprostřed středovým uzlíkem. Pak uvažte oranžovou bavlnkou jeden řádek šipkového vzoru, to je oranžovou zleva pět uzlíčků do prava, oranžovou zprava pět uzlíčků do leva a uprostřed středový uzlíček

náramek papoušek - návod Teď uvážete sedmého papouška. Začněte na levé straně. Nejdříve žlutou bavlnkou uvažte tři uzlíčky do prava, potom tou samou bavlnkou udělejte kolem červené bavlnky zpětný uzlíček. Teď žlutou bavlnku odložte a uvažte zelenou bavlnkou jeden uzlíček do prava a kolem fialové bavlnky jeden zpětný uzlíček. Nyní tou samou bavlnkou(zelenou) uvažte jeden uzlíček do leva. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíky do leva.

Dále pokračujte na pravé straně. Žlutou bavlnkou uvažte tři uzlíky do leva, potom jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a zelenou bavlnkou uvažte jeden uzlík do leva, kolem fialové zpětný uzlík a jeden uzlík do prava. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte s ní tři uzlíčky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte červenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom červenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte fialovou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom fialovou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte modrou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a modrou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Zelenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do prava a kolem fialové jeden zpětný uzlík. Zelenou bavlnku odložte a vezměte žlutou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, zpětný uzlík kolem červené a jeden uzlík do leva. Vezměte zelenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Zelenou bavlnkou uvažte dva uzlíky do leva a kolem fialové jeden zpětný uzlík. Zelenou bavlnku odložte a vezměte žlutou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, zpětný uzlík kolem červené a jeden uzlík do prava. Vezměte zelenou bavlnku a udělejte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte fialovou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom fialovou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte červenou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom červenou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte oranžovou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a oranžovou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem.

Potom pokračujte na levé straně náramku. Žlutou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do prava a jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a vezměte zelenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do prava, jeden zpětný uzlík kolem fialové a jeden uzlík do leva. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte tři uzlíky do leva.

Potom pokračujte na pravé straně náramku. Žlutou bavlnkou udělejte dva uzlíčky do leva a jeden zpětný uzlík kolem červené bavlnky. Žlutou bavlnku odložte a vezměte zelenou bavlnku. Tou udělejte jeden uzlík do leva, jeden zpětný uzlík kolem fialové a jeden uzlík do prava. Vezměte žlutou bavlnku a uvažte tři uzlíky do prava.

Dál budeme pokračovat ve střední části náramku. Nejdříve udělejte červenou bavlnkou z levé strany jeden uzlíček do prava a potom červenou bavlnkou z pravé strany jeden uzlík do leva. Následně tyto dvě bavlnky uprostřed náramku spojte středovým uzlíčkem(jakýkoliv uzlíček). Teď uvažte fialovou bavlnkou zleva dva uzlíčky do prava a potom fialovou bavlnkou zprava dva uzlíčky do leva. Uprostřed je spojte středovým uzlíkem. Následně uvažte modrou bavlnkou zleva tři uzlíky do prava a modrou bavlnkou zprava tři uzlíky do leva. Tyto bavlnky uprostřed spojte středovým uzlíkem. Dále uvažte zelenou zleva čtyři uzlíčky do prava a zelenou z prava čtyři uzlíčky do leva. Spojte je uprostřed středovým uzlíkem. Pak uvažte žlutou bavlnkou jeden řádek šipkového vzoru, to je žlutou zleva pět uzlíčků do prava, žlutou zprava pět uzlíčků do leva a uprostřed středový uzlíček.

náramek papoušek - návod Na závěr uvažte čtyři řady šipkového vzoru, to je oranžovou bavlnkou zleva udělejte pět uzlíčků do prava, oranžovou bavlnkou zprava udělejte pět uzlíčků do leva a udělejte středový uzlík. Potom červenou bavlnkou zleva udělejte pět uzlíků do prava, červenou bavlnkou zprava udělejte pět uzlíků do leva a uvažte středový uzlík. Fialovou bavlnkou zleva udělejte pět uzlíčků do prava, fialovou bavlnkou zprava udělejte pět uzlíčků do leva a udělejte středový uzlík. Potom modrou bavlnkou zleva udělejte pět uzlíků do prava, modrou bavlnkou zprava udělejte pět uzlíků do leva a uvažte středový uzlík.

Nakonec z nití uvažte copánek, rozvažte uzel na začátku a uvažte copánek i tam. Tyto copánky slouží k zavázání na ruku.