náramky z bavlnek

Náramky přátelství z bavlnek


Návody na náramky

Návod na mřížkový náramek

náramky přátelství z bavlnek -  žlutá mřížka

Mřížkový náramek z bavlnek patří mezi středně těžké. Procvičíte si na něm uzlíčky vázané doleva i doprava. Na náramek budete potřebovat tři různobarevné bavlnky. Já jsem použila bavlnku modrou, zelenou a žlutou. Každou barvu si nastřihněte osmkrát (žluté nastřihněte delší), asi 10cm od konce zauzlujte, pomocí zavíracího špendlíku si náramek přichyťte k podložce a seřaďte si bavlnky podle nákresu.

náramek mřížkový - návod Nejdřív udělejte odděleně 4 šipkové náramky. U každého bude jedna řada modrou, další řada zelenou a poslední řada žlutou. To znamená že si nejdříve rozdělte bavlnky na 4 části a seřaďte si nitě. V každé části budou nitě v tomto pořadí: jedna modrá, jedna zelená, dvě žluté, jedna zelená, jedna modrá. Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Vezměte modrou zleva a udělejte s ní uzlíček doprava. Potom vezměte modrou zprava a udělejte s ní uzlíček doleva. Tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Vezměte zelenou zleva a udělejte s ní uzlíček doprava. Potom vezměte zelenou zprava a udělejte s ní uzlíček doleva. Tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Vezměte žlutou zleva a udělejte s ní uzlíček doprava. Potom vezměte žlutou zprava a udělejte s ní uzlíček doleva. Tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem. Toto zopakujte u všech čtyř skupin bavlnek.

Nyní ty čtyři skupiny spojíme. Z první skupiny vezměte modrou zprava a udělejte s ní uzlíček doprava kolem modré bavlnky zleva z druhé skupiny. Potom vezměte modrou bavlnku zprava z druhé skupiny a udělejte s ní uzlíček doprava kolem modré bavlnky zleva z třetí skupiny. Nakonec vezměte modrou bavlnku zprava z třetí skupiny a udělejte s ní uzlíček doprava kolem modré bavlnky zleva ze čtvrté skupiny.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Vezměte modrou zleva a udělejte s ní dva uzlíčky doprava. Potom vezměte modrou zprava a udělejte s ní dva uzlíčky doleva. Tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

Potom tam, kde máte dvě zelené bavlnky vedle sebe, udělejte zelené středové uzlíčky. Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Vezměte zelenou zleva a udělejte s ní dva uzlíčky doprava. Potom vezměte zelenou zprava a udělejte s ní dva uzlíčky doleva. Tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

Potom tam, kde máte dvě žluté bavlnky vedle sebe, udělejte žluté středové uzlíčky. Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Vezměte žlutou zleva a udělejte s ní dva uzlíčky doprava. Potom vezměte žlutou zprava a udělejte s ní dva uzlíčky doleva. Tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

Potom tam, kde máte dvě modré bavlnky vedle sebe, udělejte modré středové uzlíčky. Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Vezměte modrou zleva a udělejte s ní dva uzlíčky doprava. Potom vezměte modrou zprava a udělejte s ní dva uzlíčky doleva. Tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

Potom tam, kde máte dvě zelené bavlnky vedle sebe, udělejte zelené středové uzlíčky. Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Vezměte zelenou zleva a udělejte s ní dva uzlíčky doprava. Potom vezměte zelenou zprava a udělejte s ní dva uzlíčky doleva. Tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

náramek mřížkový - návod Nyní tam, kde máte dvě žluté bavnlky vedle sebe, udělejte žluté středové uzlíčky. Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Vezměte žlutou zleva a udělejte s ní dva uzlíčky doprava. Potom vezměte žlutou zprava a udělejte s ní dva uzlíčky doleva. Tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

Nyní tam, kde máte dvě modré bavlnky vedle sebe, udělejte modré středové uzlíčky.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Zelenou bavlnkou zleva udělejte uzlíček doleva a zelenou bavlnkou zprava udělejte uzlíček doprava.

Nyní tam, kde máte dvě zelené bavlnky vedle sebe, udělejte zelené středové uzlíčky.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Žlutou bavlnkou zleva udělejte dva uzlíčky doleva a žlutou bavlnkou zprava udělejte dva uzlíčky doprava.

Nyní tam, kde máte dvě modré bavlnky vedle sebe, udělejte modré středové uzlíčky.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Zelenou bavlnkou zleva udělejte uzlíček doprava, zelenou bavlnkou zprava udělejte uzlíček doleva a tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

Tuto část opakujte dokud nebude náramek dost dlouhý.

náramek mřížkový - návod Nyní tam, kde máte dvě žluté bavnlky vedle sebe, udělejte žluté středové uzlíčky. Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Vezměte žlutou zleva a udělejte s ní dva uzlíčky doprava. Potom vezměte žlutou zprava a udělejte s ní dva uzlíčky doleva. Tyto dvě bavlnky spojte středovým uzlíčkem.

Nyní tam, kde máte dvě modré bavlnky vedle sebe, udělejte modré středové uzlíčky.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Zelenou bavlnkou zleva udělejte uzlíček doleva a zelenou bavlnkou zprava udělejte uzlíček doprava.

Nyní tam, kde máte dvě zelené bavlnky vedle sebe, udělejte zelené středové uzlíčky.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Žlutou bavlnkou zleva udělejte dva uzlíčky doleva a žlutou bavlnkou zprava udělejte dva uzlíčky doprava.

Nyní tam, kde máte dvě žluté bavlnky vedle sebe, udělejte žluté středové uzlíčky.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Modrýma bavlnkama udělejte středový uzlíček, modrou bavlnkou zleva udělejte dva uzlíčky doleva a modrou bavlnkou zprava udělejte dva uzlíčky doprava.

Nyní tam, kde máte dvě modré bavlnky vedle sebe, udělejte modré středové uzlíčky.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Zelenýma bavlnkama udělejte středový uzlíček, zelenou bavlnkou zleva udělejte dva uzlíčky doleva a zelenou bavlnkou zprava udělejte dva uzlíčky doprava.

Nyní tam, kde máte dvě zelené bavlnky vedle sebe, udělejte zelené středové uzlíčky.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Žlutýma bavlnkama uděletje středový uzlíček. Žlutou bavlnkou zleva udělejte dva uzlíčky doleva a žlutou bavlnkou zprava udělejte dva uzlíčky doprava.

Nyní tam, kde máte dvě žluté bavlnky vedle sebe, udělejte žluté středové uzlíčky.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Modrýma bavlnkama udělejte středový uzlíček, modrou bavlnkou zleva udělejte dva uzlíčky doleva a modrou bavlnkou zprava udělejte dva uzlíčky doprava.

Nyní tam, kde máte dvě modré bavlnky vedle sebe, udělejte modré středové uzlíčky.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Zelenýma bavlnkama udělejte středový uzlíček, zelenou bavlnkou zleva udělejte dva uzlíčky doleva a zelenou bavlnkou zprava udělejte dva uzlíčky doprava.

Nyní tam, kde máte dvě zelené bavlnky vedle sebe, udělejte zelené středové uzlíčky.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Žlutýma bavlnkama udělejte středový uzlíček, žlutou bavlnkou zleva udělejte dva uzlíčky doleva a žlutou bavlnkou zprava udělejte dva uzlíčky doprava.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Modrýma bavlnkama udělejte středový uzlíček, modrou bavlnkou zleva udělejte dva uzlíčky doleva a modrou bavlnkou zprava udělejte dva uzlíčky doprava.

Všechny čtyři části se budou vázat stejně. Zelenýma bavlnkama udělejte středový uzlíček, zelenou bavlnkou zleva udělejte dva uzlíčky doleva a zelenou bavlnkou zprava udělejte dva uzlíčky doprava.

Nakonec z nití uvažte copánek, rozvažte uzel na začátku a uvažte copánek i tam. Tyto copánky slouží k zavázání náramku z bavlnek na ruku.