náramky z bavlnek

Náramky přátelství z bavlnek


Návody na náramky

Návod na náramek mozajka

náramek mozajka
náramek mozajka

Náramek mozajka patří mezi snadné. Procvičíte si na něm uzlíčky do leva i do prava. Jeho základem je proužkový náramek. Na náramek budete potřebovat 6 různobarevných bavlnek. Já jsem použila bavlnku černou, modrou, žlutou, zelenou, oranžovou a červenou. Každou barvu si nastřihněte třikrát, asi 10cm od konce zauzlujte, pomocí zavíracího špendlíku si náramek přichyťte k podložce a seřaďte si bavlnky podle nákresu.

náramek mozajka - návod Celou dobu budeme vázat zleva do prava. Nejdříve vezměte první černou bavlnku a udělejte dva černé, dva modré, jeden černý, tři žluté, dva zelené, jeden černý, tři oranžové, dva červené a jeden černý uzlíček. Potom vezměte druhou černou bavlnku. Udělejte jeden černý, jeden modrý, dva černé, tři žluté, jeden zelený, dva černé, tři oranžové, jeden červený a tři černé uzlíčky. Následně budeme vázat poslední černou bavlnkou. Udělejte tři černé, tři žluté, tři černé, tři oranžové a pět černých.

Teď budeme vázat modrými bavlnkami. Nejdřív vezmětu první modrou bavlnku. Udělejte dva modré, dva žluté, jeden modrý, tři zelené, dva oranžové, jeden modrý, tři červené, dva černé a jeden modrý. Teď si vezměte druhou modrou bavlnku. Udělejte jeden modrý, jeden žlutý, dva modré, tři zelené, jeden oranžový, dva modré, tři červené, jeden černý a tři modré. Potom vezměte poslední modrou bavlnku. Udělejte tři modré, tři zelené, tři modré, tři červené a pět modrých uzlíčků.

Dál budeme pokračovat žlutými bavlnkami. Vezměte první žlutou bavlnku. Udělejte dva žluté, dva zelené, jeden žlutý, tři oranžové, dva červené, jeden žlutý, tři černé, dva modré a jeden žlutý. Potom vezměte druhou žlutou bavlnku. Tou udělejte jeden žlutý, jeden zelený, dva žluté, tři oranžové, jeden červený, dva žluté, tři černé, jeden modrý a tři žluté uzlíčky. Teď si vezměte poslední žlutou bavlnku. Udělejte tři žluté, tři oranžové, tři žluté, tři černé a pět žlutých uzlíčků.

Dál budeme vázat zelenými bavlnkami. Nejdříve vezměte první zelenou bavlnku. Udělejte dva zelené, dva oranžové, jeden zelený, tři červené, dva černé, jeden zelený, tři modré, dva žluté a jeden zelený. Teď si vezměte druhou zelenou bavlnku. Udělejte jeden zelený, jeden oranžový, dva zelené, tři červené, jeden černý, dva zelené, tři modré, jeden žlutý a tři zelené. Potom vezměte poslední zelenou bavlnku. Udělejte tři zelené, tři červené, tři zelené, tři modré a pět zelených uzlíčků.

Dál budeme pokračovat oranžovými bavlnkami. Vezměte první oranžovou bavlnku. Udělejte dva oranžové, dva červené, jeden oranžový, tři černé, dva modré, jeden oranžový, tři žluté, dva zelené a jeden oranžový. Potom vezměte druhou oranžovou bavlnku. Tou udělejte jeden oranžový, jeden červený, dva oranžové, tři černé, jeden modrý, dva oranžové, tři žluté, jeden zelený a tři oranžové uzlíčky. Teď si vezměte poslední oranžovou bavlnku. Udělejte tři oranžové, tři černé, tři oranžové, tři žluté a pět oranžových uzlíčků.

Nakonec budeme vázat červenými bavlnkami. Nejdřív vezmětu první červenou bavlnku. Udělejte dva červené, dva černé, jeden červený, tři modré, dva žluté, jeden červený, tři zelené, dva oranžové a jeden červený. Teď si vezměte druhou červenou bavlnku. Udělejte jeden červený, jeden černý, dva červené, tři modré, jeden žlutý, dva červené, tři zelené, jeden oranžový a tři červené. Potom vezměte poslední červenou bavlnku. Udělejte tři červené, tři modré, tři červené, tři zelené a pět červených uzlíčků.

Tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebude náramek dostatečně dlouhý. Na závěr uvažte copánky na zavázání náramku.